Kontaktní údaje

Základní umělecká škola
Pod Kalvárií 850
393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 301 700

Ředitel
Jiří Váňa, DiS.
776 263 230
reditel@zuspelhrimov.cz

Zástupce ředitele
Bc. Michal Bezstarosta, dipl. um.
604 797 045
bezstarosta@zuspelhrimov.cz
c.music@seznam.cz

Hospodářka školy
Dana Horáková
565 301 701, 608 327 077
horakova@zuspelhrimov.cz

Učitelé

Fakturační údaje

Název: Základní umělecká škola, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850
Sídlo: Pelhřimov
Adresa: Pod Kalvárií 850
Datová schránka: a7cmvcy
IČO: 712 35 132
bankovní spojení: 298907325/0300
TEL: 565 301 700
e-mail: reditel@zuspelhrimov.cz
Odloučená pracoviště: Antonína Sovy 751, Pelhřimov

ZUŠ byla zařazena do sítě škol a školských zařízení MŠMT ČR s  účinností od 1. 9. 1996 pod č.j. 33 604/2000-21.
Českému statistickému úřadu byla ZUŠ jako právní subjekt nahlášena dne  1. 1. 1998.

V obchodním rejstříku je zapsána od 1. 1. 2005. Spisová značka: Pr 488 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zřizovatel:
Město Pelhřimov
právní forma: obec, IČO: 00 248 801
Adresa: Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov
Zřizovací listina je vystavena na dobu neurčitou.

Kontaktní formulář