motto tanečního oboru„Tvé srdce má rytmus, tak tanči s ním a pověz, co máš na srdci…“

Nacházíte se:

Taneční obor

V „tanečkách“ mají žáci možnost rozvíjet svůj taneční projev, hudební a prostorové cítění ve spolupráci s klavírní korepeticí. Tanec v nich pěstuje kreativní schopnost uvědoměle ovládat své tělo a své pohyby. V průběhu školního roku žáci prezentují získané dovednosti na vystoupeních. Vyvrcholením celoročního studia je Závěrečné vystoupení v Divadle Lubomíra Lipského.

Studijní zaměření Tanečního obor

 • Přípravná taneční výchova (PTV)- určeno pro žáky pětileté a šestileté (1 nebo 2 roky).
  Děti poznávají první taneční krůčky formou jednoduchých písní a tanců, rytmických her a gymnastických cvičení.

 • PRVNÍ STUPEŇ je určen pro žáky od sedmi let
  Povinné předměty v prvním stupni:
  Taneční průprava (1. a 2. ročník)

  Balet
  (3. – 7. ročník)
  Žáci jsou vyučováni základům klasické taneční techniky včetně mezinárodního francouzského názvosloví.

  Moderní tanec
  (3. – 7. ročník)
  Ve studiu současného tance se seznamují s různými tanečními technikami (Martha Graham, José Limón) a taneční tvorbou směřující především k rozvíjení pohybové fantazie a taneční tvořivosti žáka – výrazovému scénickému tanci. Výuka moderního tance je obohacena o nauku náročnějších gymnastických prvků.

  Lidový tanec (3. – 7. ročník)
  Studenti se učí charakteristické lidové tance Čech, Moravy, Slezska, případně i ze zahraničí.

  Taneční praxe (1. – 7. ročník)


 • DRUHÝ STUPEŇ je určen pro žáky, kteří úspěšně zvládli absolvování prvního stupně studia.

  Balet, Moderní tanec, Taneční praxe
  ve studiu II. stupně se rozvíjí učivo z vyšších ročníků I. stupně.

Rozvrh hodin

Učitelé oboru

Aktuality

Momentálně nejsou žádné aktuality.

všechny aktuality

Kalendář událostí

Dnes je Ne, 23. 06.

Není naplánována žádná událost.

všechny události
 • balet
 • balet
 • balet
 • balet
 • balet