Akordeon

Akordeon je velmi všestranný hudební nástroj, který najde uplatnění téměř ve všech hudebních žánrech. Pro svou barevnost a technické možnosti dokáže zahrát repertoár od klasické až po moderní a soudobou hudbu.

informace o nástroji

Studijní zaměření akordeon

 • Přípravné studium prvního stupně je určeno pro žáky pětileté a šestileté (1 nebo 2 roky). 


 • PRVNÍ STUPEŇ je určen pro žáky od sedmi let.

  Povinné předměty v prvním stupni:
  Hra na akordeon (1.–7. ročník),
  Hudební nauka (1.–5. ročník), výběr z povinně volitelných předmět (4.–7. ročník).

 • Přípravné studium druhého stupně (1 rok) je určeno pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali 1. stupeň.

 • DRUHÝ STUPEŇ je určen pro žáky od 14 let.

  Povinné předměty v druhém stupni: Hra na akordeon (1.–4 . ročník),
  výběr z povinně volitelných předmětů (1.–4. ročník).
 • Povinně volitelné předměty: od 4. ročníku prvního stupně povinný výběr alespoň jednoho předmětu, v nižších ročnících lze navštěvovat nepovinně, lze navštěvovat i více povinně volitelných předmětů: komorní a souborová hra, pěvecký sbor, Žákovský orchestr, Dechový orchestr, Hudební dílna, Hudební seminář, Hudební teorie, Komorní sbor.

 • UČITELÉ:

 • Akordeon
 • Akordeon