Hudební dílna

V hudební dílně se žáci seznamují se čtyřručními a víceručními klavírními skladbami. Také procvičují jednoduché doprovody různých nástrojů a tím se učí souhře, vnímání spoluhráče a potřebné pohotovosti v rámci korepetice.

UČITELÉ: