Koncert pro klienty paliativní péče

25. 04. 2024, 15.30

kostel sv. Víta, koncert žáků K. Petrovićové