Muzejní noc 2023

19. 05. 2023, 16.15

V rámci muzejní noci vystoupí žáci ZUŠ Pelhřimov (hudební a literárně-dramatický obor) před zámkem pánů z Říčan a ve freskovém sále.

16.15–16.45 Dechový orchestr ZUŠ Pelhřimov

16.50 fanfára a úvodní slovo Muzeum Vysočiny

17.00 LDO – Pod pokličkou umělcovy tvorby

17.10 výstavní síň: sólo akordeon
a komentovaná prohlídka

18.00 kvartet trubek + tympány,
LDO – Pod pokličkou umělcovy tvorby

19.00 fanfára, LDO – Pod pokličkou umělcovy tvorby

19.10 freskový sál: Čtyřfuk

20.00 LDO – Pod pokličkou umělcovy tvorby

20.10 freskový sál: Čtyřfuk

21.00 fanfára, LDO – Pod pokličkou umělcovy tvorby

21.15 freskový sál: Nová kapela

22.00 Silencio

  • Muzejní noc 2023