Pozoun

Mysleli jste si, že hráči na dechové nástroje to mají lehčí, protože mají klapky a nemusí si tedy tón "vymýšlet" jako smyčcaři? Zdaleka ne všichni - hráči a hráčky na pozoun si tón vytvářejí sami. Mají to těžší - zase však umí zahrát třeba jako slon. Pojďte se to také naučit.

informace o nástroji

Studijní zaměření pozoun

 • Přípravné studium prvního stupně je určeno pro žáky pětileté a šestileté (1 nebo 2 roky) a je realizováno na zobcovou flétnu.


 • PRVNÍ STUPEŇ je určen pro žáky od sedmi let.

  Povinné předměty v prvním stupni:
  Hra na pozoun (1.–7. ročník),
  Hudební nauka (1.–5. ročník), výběr z povinně volitelných předmět (4.–7. ročník).

 • Přípravné studium druhého stupně (1 rok) je určeno pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali 1. stupeň.

 • DRUHÝ STUPEŇ je určen pro žáky od 14 let.

  Povinné předměty v druhém stupni: Hra na pozoun  (1.–4 . ročník),
  výběr z povinně volitelných předmětů (1.–4. ročník).
 • Povinně volitelné předměty: od 4. ročníku prvního stupně povinný výběr alespoň jednoho předmětu, v nižších ročnících lze navštěvovat nepovinně, lze navštěvovat i více povinně volitelných předmětů: komorní a souborová hra, pěvecký sbor, Žákovský orchestr, Dechový orchestr, Hudební dílna, Hudební seminář, Hudební teorie, Komorní sbor

UČITELÉ:

 • Pozoun
 • Pozoun