třídní adventní koncert první

08. 12. 2022, 16.00

žáci p. uč. Fukové a Chýnové