třídní adventní koncert druhý

15. 12. 2022, 16.00

žáci pěvecké třídy K. Petrovićové; koncertní sál