třídní koncert

10. 11. 2022, 16.00

žáci p. uč. E. Chýnové a K. Petrovićové