Varhany

Tento nástroj samozřejmě najdeme hlavně v kostelích, ale nechybí ani v koncertních síních a sálech. Na varhany se hraje rukama a nohama současně. Na studium oboru varhany je dobré mít alespoň nějakou klavírní průpravu, ale není to podmínkou. Varhanám se po právu říká „královský nástroj“. Rádi na naší ZUŠ přivítáme nové „krále“ a „královny“.

informace o nástroji

Studijní zaměření varhany

 • Přípravné studium prvního stupně je určeno pro žáky pětileté a šestileté (1 nebo 2 roky).


 • PRVNÍ STUPEŇ je určen pro žáky od sedmi let.

  Povinné předměty v prvním stupni:
  Hra na varhany (1.–7. ročník),
  Hudební nauka (1.–5. ročník), výběr z povinně volitelných předmět (4.–7. ročník).

 • Přípravné studium druhého stupně (1 rok) je určeno pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali 1. stupeň.

 • DRUHÝ STUPEŇ je určen pro žáky od 14 let.

  Povinné předměty v druhém stupni: Hra na varhany (1.–4 . ročník),
  výběr z povinně volitelných předmětů (1.–4. ročník).
 • Povinně volitelné předměty: od 4. ročníku prvního stupně povinný výběr alespoň jednoho předmětu, v nižších ročnících lze navštěvovat nepovinně, lze navštěvovat i více povinně volitelných předmětů: komorní a souborová hra, pěvecký sbor, Žákovský orchestr, Dechový orchestr, Hudební dílna, Hudební seminář, Hudební teorie, Komorní sbor.

   

UČITELÉ: • Varhany