Veřejné vystoupení prosinec 2023 II.

21. 12. 2023, 17.30

koncertní sál ZUŠ

hra na akordeon, klavír, příčnou flétnu, EKN, komorní a souborová hra, komorní zpěv, sbor Duha