Vítání občánků v kostele září 2023

25. 09. 2023, 14.00

v kostele sv. Víta, zpěv