Vyjádřeni ke stávce

27. 11. 2023

Vyjádření ke stávce dne 27. 11. 2023

Vážení rodiče,
základní umělecká škola Pelhřimov formálně podporuje požadavky vyhlášené školskými odbory.
Do stávky vyhlášené na pondělí na 27. 11. 2023 se nezapojíme. Výuka probíhá normálně.
ZUŠ Pelhřimov