Výlet do Moravské galerie Brno

15. 06. 2022, 7.30

výlet za uměním s výtvarným oborem

Navštívíme Uměleckoprůmyslové Muzeum a Pražákův palác, kde čekají nás doprovodné programy – mladší skupinka: Jak se dělá galerie? a Jak se dělá židle? Starší skupinka – Jak se dělá design? a Art is here! Vyrážíme v 7.45 od budovy VO – ul. Ant. Sovy 751 a zpět se vracíme v cca 16h. Navštívíte nově otevřenou expozici Art Design Fashion v Uměleckoprůmyslovém muzeu i stálé expozice v Pražákově paláci - Svačinu, oběd a pití s sebou, bude pauza na jídlo, nezapomeňte dobrou náladu! 

http://www.moravska-galerie.cz/

  • Výlet do Moravské galerie Brno