Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Pelhřimov pro školní rok 2022/2023

01. 06. 2022

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na ZUŠ Pelhřimov bylo dne 1. 6. 2022 rozesláno zákonným zástupcům na e-mail uvedený v přihlášce. Na ten samý e-mail byly následně poslány i podklady pro platbu školného na školní rok 2022/2023. Pokud zákonný zástupce neobdržel e-mail, nechť se obrátí na vedení školy.

Jiří Váňa, DiS.
ředitel ZUŠ Pelhřimov
Pod Kalvárií 850, 303 01 Pelhřimov
tel.: 776 263 230
reditel@zuspelhrimov.cz