Vystoupení v kostele sv. Víta na podporu paliativní péče

20. 04. 2023, 15.30

kostel sv. Víta Pelhřimov, žáci ze třídy K. PETROVIĆOVÉ a E. CHÝNOVÉ