Z tvorby ve městě - muzeum

15. 09. 2021

Práce žáků v prostředí historického středu města, kresba a "otisk" muzea.

Netrávíme čas jen ateliéru, ale pokud nám to počasí umožní, vyučujeme i v plenéru, ve městě. Září nám ukázalo přívětivou tvář a mohli jsme trávit čas před muzem a učit se základům perspektivy. Současně jsme zkoumali techniku frotáže (snímáním otisků).

  • Z tvorby ve městě - muzeum
  • Z tvorby ve městě - muzeum
  • Z tvorby ve městě - muzeum
  • Z tvorby ve městě - muzeum