Zapalme svíčku

11. 12. 2022, 18.30

kostel Kalvárie, hudební vystoupení