Housle

Hra na smyčcové nástroje obohacuje citové vnímání, rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci obou rukou a prostorové cítění u dětí. Skladby všech slohových období, jazzu, lidové a populární hudby rozvíjí estetické cítění žáků. Nedílnou součástí výuky je komorní hra, souborová hra a později hra ve smyčcovém orchestru.

informace o nástroji

Studijní zaměření housle

 • Přípravné studium prvního stupně je určeno pro žáky pětileté a šestileté (1 nebo 2 roky).


 • PRVNÍ STUPEŇ je určen pro žáky od sedmi let.

  Povinné předměty v prvním stupni:
  Hra na housle (1.–7. ročník),
  Hudební nauka (1.–5. ročník), výběr z povinně volitelných předmět (4.–7. ročník).

 • Přípravné studium druhého stupně (1 rok) je určeno pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali 1. stupeň.

 • DRUHÝ STUPEŇ je určen pro žáky od 14 let.

  Povinné předměty v druhém stupni: Hra na housle (1.–4 . ročník),
  výběr z povinně volitelných předmětů (1.–4. ročník).
 • Povinně volitelné předměty: od 4. ročníku prvního stupně povinný výběr alespoň jednoho předmětu, v nižších ročnících lze navštěvovat nepovinně, lze navštěvovat i více povinně volitelných předmětů: komorní a souborová hra, pěvecký sbor, Žákovský orchestr, Dechový orchestr, Hudební dílna, Hudební seminář, Hudební teorie, Komorní sbor.

UČITELÉ:

 • Housle
 • Housle