Smyčcové nástroje

Hra na smyčcové nástroje obohacuje citové vnímání, rozvíjí jemnou motoriku, koordinaci obou rukou a prostorové cítění u dětí. Skladby všech slohových období, jazzu, lidové a populární hudby rozvíjí estetické cítění žáků. Nedílnou součástí výuky je komorní hra, souborová hra a později hra ve smyčcovém orchestru.