Výtvarný obor - distanční témata

01. 12. 2021

Pro žáky, kteří nemohou navštěvovat hodiny, začínáme vkládat distanční výuku. Doufáme, že potěší a zvedne náladu!

kolektiv učitelek vo

  • Vánoční pozdrav všem, kteří musí být doma!
  • Vánoční pozdrav všem, kteří musí být doma!